Opdateret anker tag editor

Jamie Levinson 02/15/2019. 0 comments
Interactives Track

Tilføjer forbedringer af livskvalitet til redaktøren omkring tilføjelse og implementering af ankerforbindelser til udvalgte indlæg.

  • tilføjer funktionalitet til ankerindgangsfeltet for den full-bleed-widget der tvinger anker tag input til ikke bruger mellemrum. validerer, at input er unikt for siden og giver en advarsel, hvis den ikke er den.
  • når ankerværdier eksisterer, genererer en drop down i "Insert Link" modal, som er befolket med de tilgængelige værdier.
  • tilføj funktionalitet til "Insert Link" -modalet, der ikke tillader en tom linkværdi, der skal tilføjes, og kun tillader en værdi i URL-indtastningsfeltet eller et element, der skal vælges fra ankerlinket drop down. Når man tilføjes / vælges, ryddes den anden

Anchor Tag Validation

  • Opdater ankeretiketten for en full-bleed-widget
  • Prøv at opdatere en anden full-bleed-widget at bruge samme værdi, og følgende adfærd skal forekomme:

Add Link Modal Improvement

  • Tilføj et link til siden ved hjælp af knappen "Link / Unlink" på værktøjslinjen
  • ankre skal være tilgængelige i en drop down:

HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

Other Jamie Levinson's posts

Language